Chuyển tới nội dung
mang hai chieu trong java

Nhập xuất mảng hai chiều trong Java

Bài viết chia sẻ nhập xuất mảng hai chiều trong java, thao tác với ma trận số nguyên. Sắp xếp ma trận số nguyên theo cột và một số dạng bài tập ứng dụng.

bai toan so chinh phuong

Liệt kê số chính phương nhỏ hơn N trong C/C++

Liệt kê các số chính phương nhỏ hơn (hoặc bằng) một số nguyên N bất kì, đếm số lượng, tính tổng trong C C++. Cách làm này có thể phù hợp với số nguyên lớn.

cach tat cac chuong trinh startup win 10

Cách tắt ứng dụng tự khởi chạy cùng Windows 10

Cách tắt ứng dụng tự khởi chạy cùng win 10 startup. Cách tắt ứng dụng tự chạy ngầm khi mở máy tính window 10 . Tối ưu hóa tốc độ khởi động máy tính của bạn

thuat toan sap xep noi bot bubble sort

Thuật toán sắp xếp nổi bọt Bubble Sort

Thuật toán sắp xếp nổi bọt Bubble sort là loại thuật toán sắp xếp đơn giản, cơ bản nhất trong các thuật toán sắp xếp. Ý tưởng và minh họa bằng C/C++