Chuyển tới nội dung
merry christmas 2022

Merry Christmas ❤❤

Chúc bạn giáng sinh vui vẻ <3 . . . PS: Bài viết kỷ niệm blog tròn 1 tuổi ^^ 🥧

thuat toan tim uoc chung lon nhat

3 thuật toán tìm ước chung lớn nhất C/C++

Thuật toán tìm ước chung lớn nhất của 2 số nguyên a b trong lập trình C/C++. UCLN là bài toán rất hay cho việc rèn tư duy logic với C/C++, java . . .