Chuyển tới nội dung
thuat toan sap xep noi bot bubble sort

Thuật toán sắp xếp nổi bọt Bubble Sort

Thuật toán sắp xếp nổi bọt Bubble sort là loại thuật toán sắp xếp đơn giản, cơ bản nhất trong các thuật toán sắp xếp. Ý tưởng và minh họa bằng C/C++